22 Οκτ 2008

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΑΘΗΝΑΙΟ ΕΚΑΤΗΒΟΛΟΣ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ NOEΜΒΡΙΟΥ «2008»

Σάββατο 1 Νοεμβρίου, ώρα 20.00
Ευρύμαχος Σερέτης, μηχανολόγος – μηχανικός, «Μια χρηστική αποκρυπτογράφηση της Ύλης και της Ενέργειας».

Σάββατο 8 Νοεμβρίου, ώρα 20.00
Θωμάς Μαστακούρης, συγγραφέας, «Το πρότυπο του Πολεμιστή στην Αρχαία Ελλάδα».

Κυριακή 16 Νοεμβρίου
Εκδρομή στην λίμνη Τσιβλού και εορτασμός των «Μαιμακτηρίων».

Σάββατο 22 Νοεμβρίου, ώρα 20.00
Χρήστος Πανόπουλος, «Χαρακτήρας και φύση της Παράδοσης».

Σάββατο 29 Νοεμβρίου, ώρα 20.00
Αλέξανδρος Ασωνίτης, συγγραφέας, «Η Δημοκρατία ως βασική γενεσιουργός αιτία του Ελληνικού Πολιτισμού».

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, ώρα 20.00
Γιώργος Τσαγκρινός, «Φιλοσοφική προσέγγιση στον Ελληνικό Πολυθεϊσμό».

Πηγή: http://ekatevolos.ysee.gr/