21 Δεκ 2008

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΤΡΙΕΣΠΕΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΙΚΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ!

Χρόνια Πολλά σε όλους τους πραγματικούς Έλληνες και τους απανταχού της γης θεράποντες της Αρετής.

Από τον αυτοθεοποιημένο «ταπεινό» σικάριο-ξυλουργό εμείς αιώνια θα προτιμούμε τον Τριέσπερο Ηρακλέα και τον Ανίκητο Ήλιο.

«ΗΡΑΚΛΗΣ Δ' ΕΣΤΙΝ Ο ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΛΟΙΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘ' ΟΝ Η ΦΥΣΙΣ ΙΣΧΥΡΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΑΙΑ ΕΣΤΙΝ (ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΓΕΝΗΤΟΣ ΟΥΣΑ), ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΚΑΤΑ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΛΚΗΣ ΥΠΑΡΧΩΝ. ΩΝΟΜΑΣΤΑΙ ΔΕ ΤΑΧΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΔΙΑΤΕΙΝΕΙΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΗΡΩΑΣ, ΩΣ ΑΥΤΟΥ ΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΕΪΖΕΣΘΑΙ ΤΟΥΣ ΓΕΝΝΑΙΟΥΣ ΠΟΙΟΥΝΤΟΣ: ΗΡΩΑΣ ΓΑΡ ΕΚΑΛΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΤΟΥΣ ΑΔΡΟΥΣ ΤΟΙΣ ΣΩΜΑΣΙ ΚΑΙ ΤΑΙΣ ΨΥΧΑΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΕΤΕΧΕΙΝ ΔΟΚΟΥΝΤΑΣ. ΟΥ ΔΕΙ ΔΕ ΥΠΟ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΤΑΡΑΤΤΕΣΘΑΙ: ΔΙΑ ΓΑΡ ΑΡΕΤΗΝ ΗΞΙΩΘΗ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΩ ΘΕΩ ΠΡΟΣΗΓΟΡΙΑΣ Ο ΑΛΚΜΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ ΥΙΟΣ, ΩΣΤΕ ΔΥΣΔΙΑΚΡΙΤΑ ΓΕΓΟΝΕΝΑΙ ΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΗΡΩΟΣ ΙΣΤΟΡΟΥΜΕΝΩΝ. ΤΑΧΑ Δ' ΑΝ Η ΛΕΟΝΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΠΑΛΟΝ ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥΤΟΝ ΜΕΤΕΝΗΝΕΓΜΕΝΑ ΕΙΗ. (ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΓΑΡ ΑΥΤΟΝ ΑΓΑΘΟΝ ΓΕΝΟΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΜΕΤΑ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΕΠΕΛΘΟΝΤΑ ΟΥΧ ΟΙΟΝ ΤΕ ΓΥΜΝΟΝ ΕΔΟΞΕ ΠΕΡΙΕΛΗΛΥΘΕΝΑΙ, ΞΥΛΩ ΜΟΝΟΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΝ, ΑΛΛΑ ΤΟΙΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΠΑΘΑΝΑΤΙΣΜΟΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΚΟΣΜΗΣΘΑΙ)».