1 Μαρ 2010

ΠΑΡΤΕ (ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!) ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΟΚΡΑΤΕΣ!


Αρκτά γδάρατε τον λαό! Πάρτε από την Εκκλησία!