15 Μαΐ 2010

ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΜΑΡΜΕΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΝΤΙΚΗ

Η αρχή της ομιλίας του συγγραφέα Βλάση Ρασσιά «Αποσαφηνίσεις για την Eιμαρμένη και την Mαντική» στο Φιλοσοφικό Αθήναιο «Εκατηβόλος», το Σάββατο 10 Aπριλίου 2010.

Ολόκληρη η ομιλία διατίθεται σε DVD παραγωγής του Φιλοσοφικού Αθήναιου «Εκατηβόλος»: ysee@ysee.gr