1 Σεπ 2010

13ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ. ΜΠΟΛΩΝΙΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ "2010"