31 Δεκ 2009

ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΝΟΧΛΟΥΜΕ!

Υπάρχουμε και ενοχλούμε! Θα υπάρχουμε και θα ενοχλούμε!
(Πηγή: Theasis.gr)