30 Απρ 2008

ΕΘΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟ


Ένα Έθνος είναι σε ελεύθερο και ζωντανό, όταν:

1.
Έχει πλήρη συνείδηση των ιστορικών, λατρευτικών και πολιτιστικών ριζών του.

2.
Μπορεί να συσπειρωθεί γύρω από αφηγήσεις, πρόσωπα ή σύμβολα που εκφράζουν τα πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, καθώς και το ιδιαίτερο ιερό και ζωτικό του στοιχείο.

3.
Διατηρεί το θάρρος να προσδιορίζει με ασφάλεια τους πραγματικούς του εχθρούς, δεν έχει πρόβλημα να παραδεχθεί ότι έχει εχθρούς, και πιστεύει ότι είναι αδύνατον να μην έχει.

4.
Δίδει μεγάλη βαρύτητα στην Μεγαλοπρέπεια και την Ελευθερία.

5.
Διαθέτει ζωντανές αξίες για τις οποίες αξίζει ένα μέλος του να θυσιάσει ακόμη και αυτή την ίδια την ζωή του.

Πηγή: Η ιστοσελίδα της "Ολυμπίας Αδελφότητας".