3 Ιουν 2008

ΤΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗN ΤΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ

Τελετή του Υπάτου Συμβουλίου των Ελλήνων Εθνικών (Υ.Σ.Ε.Ε.)
προς τιμή των Μαραθωνομάχων.