23 Ιουν 2008

Η ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Υ.Σ.Ε.Ε. Η.Π.Α.


Φωτογραφία και άρθρο του "Εθνικού Κήρυκα" της Νέας Υόρκης από την πρώτη δημόσια εκδήλωση του Υ.Σ.Ε.Ε. Η.Π.Α. στο Bohemian Hall στις 10 Μαίου 2008